Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật cho trang web thucphamca.com

thucphamca.com
thucphamca.com

1. Mục Đích và Phạm Vi

Chính sách bảo mật này mô tả cách thucphamca.com (sau đây gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng truy cập trang web. Chính sách này cũng giải thích biện pháp an ninh mạng được thực hiện để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

2. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây từ người dùng:

  • Thông tin cá nhân cung cấp tự nguyện thông qua mẫu đăng ký hoặc liên lạc.
  • Thông tin tự động thu thập bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và trang web được truy cập.

3. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để:

  • Cung cấp dịch vụ và sản phẩm yêu cầu.
  • Tùy chỉnh và cải thiện trải nghiệm trực tuyến của người dùng.
  • Gửi thông tin quảng cáo và tiếp thị nếu được ủy quyền.

4. Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và triển khai biện pháp an ninh mạng để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng không đúng cách hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

5. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của người dùng hoặc nếu cần thiết theo luật pháp.

6. Tuân Thủ Pháp Luật

Chính sách bảo mật của chúng tôi tuân theo các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.

7. Quyền và Lựa Chọn của Người Dùng

Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình từ hồ sơ cá nhân trên trang web.

8. Liên Hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên Hệ.

Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Người dùng nên kiểm tra định kỳ để cập nhật với bản vá mới nhất.